Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2497202

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2497202

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2497202
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Beantwoorden motie M27 jeugdhulp
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 21-11-2019 14:22:20
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Beantwoorden motie M27 jeugdhulp
Programma Sociaal en Zorgzaam Dordrecht
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt D Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar AT Veth, tel.no. 078 770 4793
Datum B&W Besluit 12-11-2019
Agendacommissie 26-11-2019
Raad 17-12-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

e Centrale Raad van Beroep heeft 8 oktober 2018 uitspraak gedaan over resultaat gericht werken in het kader van huishoudelijke hulp. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft minister Hugo de Jonge op 17 juni jongstleden een brief naar de kamer gestuurd waarin hij wettelijke maatregelen aankondigt voor de Wmo 2015 die enerzijds mogelijkheid bieden om resultaatgericht te werken en anderzijds cliƫnten voldoende waarborgt om passende hulp te verkrijgen. De fracties PvdA en Beter voor Dordt hebben een motie jeugdhulp ingediend met het verzoek om te onderzoeken hoe de maatregelen die minister Hugo de Jonge aankondigt zich verhouden tot het werken met zorgprofielen vanuit de Jeugdwet. Zij willen weten hoe de aangekondigde maatregelen binnen Dordrecht opgenomen kunnen worden bij de uitvoering van de zorg.

Gepubliceerd 21-11-2019