Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2497198

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2497198

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2497198
Onderwerp Raadsinformatiebrief over 4e herziening bp Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven loc. Van Gendtstraat
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 18-11-2019 16:24:37
Onderwerp Raadsinformatiebrief over 4e herziening bp Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven loc. Van Gendtstraat
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar VAWP Verveer-Van Zanten, tel.no. 4951
Datum B&W Besluit 12-11-2019
Agendacommissie 26-11-2019
Raad 17-12-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het bestemmingsplan Westervoeg is in 2012 vastgesteld en in 2014 opgegaan in het bestemmingsplan Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven. In het bestemmingsplan Westervoeg zijn is het noordelijk deel van het gebied herbestemd naar 'Groen', waarvan een deel met de aanduiding 'Parkeren'. De scholen zouden verplaatst worden, waardoor er ruimte kwam voor groen, water, parkeren en een andere maatschappelijke invulling. Nu de scholen niet verhuizen, is het van belang het gebied weer juridisch terug te bestemmen tot 'Maatschappelijk'.

Gepubliceerd 18-11-2019