Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 249678

Gemeente Dordrecht

Dossier - 249678

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 249678
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de notitie over onderzoek leegstand en verwaarlozing historische binnenstad Dordrecht
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 06-10-2009 15:29:01
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de notitie over onderzoek leegstand en verwaarlozing historische binnenstad Dordrecht
Programma Ondernemerschap en Bereikbaarheid
Onderwerplijstnr 142 - Binnenstad
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder A.T. Kamsteeg (+ J.W. Spigt)
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Aanspreekpunt telefoon 639 6270
Aanspreekpunt e-mail wve.verboom@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar F. Sieuwerts (078-6396722)
Datum verzending 07-10-2009
Agendacommissie 13-10-2009
Adviescommissie 03-11-2009
Raad 10-11-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Op 1 april jl. heeft in de raadszaal een bijeenkomst plaatsgevonden over leegstand en verwaarlozing (het verslag hiervan vindt u onder het tabblad doc). In de bijeenkomst is een motie voorbereid die op 7 april jl. als motie vreemd aan de orde van de dag is ingediend. De motie "Verzoek nader onderzoek leegstand en verwaarlozing van panden Binnenstad" is met algemene stemmen aangenomen.

In de motie werd het college verzocht:
- te onderzoeken hoeveel panden (woningen, winkels, bedrijven, kantoorpanden) er langer dan een jaar leegstaan in de Dordtse Binnenstad en daarbij per pand aan te geven wat de duur en de oorzaak van de leegstand is en in welke staat het leegstaande pand verkeert, en of er sprake is van verwaarlozing;
-de raad inzicht te verstrekken in het aantal panden in de Binnenstad dat niet leegstaat, maar waarbij wel sprake is van verwaarlozing; wat de bestemming van het onderzochte pand is en de resultaten van het onderzoek voor aanvang van het zomerreces aan de raad te overleggen.

Er werd bovendien afgesproken dat mevrouw Koppens namens de raad overleg zou hebben met het college over de precisering van de onderzoeksvraag. In de bijlagen (tabblad doc) treft u een memo over de resultaten van dit overleg en de toelichting daarop van mevrouw Koppens aan (memo van 24 april jl.).

In de raadsinformatiebrief die de wethouders Kamsteeg en Spigt u namens het college aanbieden wordt u ingelicht over de resultaten van het onderzoek, volgens de lijnen van de afspraken uit de memo van 24 april jl.

Echter, hiermee is nog niet de hele motie uitgevoerd.Het onderzoek naar de oorzaak van de leegstand en de toetsing aan de bestemming heeft nog niet plaatsgevonden. Omdat dit een ingrijpend onderzoek is dat veel ambtelijke capaciteit vergt wordt u geadviseerd in overleg met elkaar na te gaan of u deze gegevens echt nodig heeft om gezamenlijk tot een beleid te komen. Wanneer hiertoe wordt besloten is het verstandig dat de raad -net zoals bij het eerste deel van het onderzoek- een rol speelt bij de formulering van de onderzoeksvraag en voor de gesprekken met de wethouder en zijn ambtelijke ondersteuning een afgevaardigde aanwijst.

 

Gepubliceerd 06-10-2009