Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2493369

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2493369

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2493369
Onderwerp Vaststellen Actualisatie Plan Essenhof
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 13-11-2019 09:06:13
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2388230 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Actualisatie Plan Essenhof OB.doc Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype Beheersverordening Essenhof, tweede wijziging.docx Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Heffingsverordening en tarieventabel Essenhof 2020.docx Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Bijlage I Financiele doorrekening prognose en marktontwikkelingen.pdf Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype B&W besluit 2388230 B&W besluit
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Actualisatie Plan Essenhof Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2388230 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Beheersverordening Essenhof 2e wijz Algemeen
Icoon voor documenttype Heffingsverordening Essenhof 2020 Algemeen