Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2493369

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2493369

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2493369
Onderwerp Vaststellen Actualisatie Plan Essenhof
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 13-11-2019 09:06:13
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 november 2019 20:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel. De fractie CU/SGP legt een stemverklaring af.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 19 november 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk naar de raad te sturen. De commissie wil dit onderwerp komend jaar, voorafgaand aan de Kadernota, wel bespreken aan de hand van de door de wethouder voorgestelde maatregelen in relatie met de klanttevredenheid.