Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2492541

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2492541

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2492541
Onderwerp Vragen aan het College
Ingekomen/gepubliceerd 20-03-2020 16:31:22
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 24 maart 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De heer Soy (Beter voor Dordt) stelt vragen aan het college over het geluidsscherm bij Willemsdorp:
- In hoeverre is het college betrokken geweest bij de ontwikkeling van het geluidsscherm langs de A16 ter hoogte van Willemsdorp? 
- Is het college bereid zich hard te maken voor de bewoners van Willemsdorp en wil zij met Rijkswaterstaat in gesprek gaan met als doel tot een door de omwonden gedragen oplossing te komen?

Wethouder Van der Linden antwoordt dat hij kennis heeft van de gemaakte afspraken. Die behelzen een hoger scherm dat voldoet aan de eisen van de wet. Er is een gesprek met een deel van de bewoners geweest. De wethouder is bereid om met Rijkswaterstaat het gesprek te voeren. Er is ruimte om vergroening toe te passen. De wethouder zegt toe de vraag schriftelijk uitgebreider te beantwoorden.