Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2491755

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2491755

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2491755
Onderwerp Herbenoeming lid raad van toezicht Johan de Witt-gymnasium
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 07-11-2019 13:55:40
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Herbenoeming lid raad van toezicht Johan de Witt-gymnasium Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel Herbenoeming rvt-lid Johan de Witt-gymnasium.pdf Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerp besluit Herbenoeming rvt-lid Johan de Witt-gymnasium Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Ontwerp besluit Geheimhouding bijlagen bij herbenoeming rvt-lid JdW Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2386713 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2386713 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Oplegging geheimhouding bijlagen JdW Raadsbesluit