Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2491670

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2491670

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2491670
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie CDA over nadere informatie n.a.v. raadsvoorstel optimalisatie Sportboulevard
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 04-11-2019 11:28:30
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
2420074 Nee Vaststellen Optimalisatietraject Sportboulevard D Coenen programma 13-06-2019
2491080 Nee Raadsinformatiebrief over Huur- en exploitatieovereenkomst Publieke deel sportboulevard te Dordrecht D Coenen programma 06-11-2019
2501660 Nee Aanvullende vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie CDA over optimalisatie Sportboulevard D Coenen programma 05-12-2019
2479817 Nee Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie CDA over optimalisatietraject Sportboulevard D Coenen programma 10-10-2019