Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2491670

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2491670

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2491670
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie CDA over nadere informatie n.a.v. raadsvoorstel optimalisatie Sportboulevard
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 04-11-2019 11:28:30
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie CDA over nadere informatie n.a.v. raadsvoorstel optimalisatie Sportboulevard Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Beantwoording art. 40-vragen CDA opt.traject Sportboulevard Dordrecht Antwoordbrief