Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2491080

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2491080

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2491080
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Huur- en exploitatieovereenkomst Publieke deel sportboulevard te Dordrecht
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 06-11-2019 10:23:14
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
2420074 Nee Vaststellen Optimalisatietraject Sportboulevard D Coenen programma 13-06-2019
2491670 Nee Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie CDA over nadere informatie n.a.v. raadsvoorstel optimalisatie Sportboulevard D Coenen programma 04-11-2019