Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2491080

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2491080

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2491080
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Huur- en exploitatieovereenkomst Publieke deel sportboulevard te Dordrecht
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 06-11-2019 10:23:14
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 23 juni 2020 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 mei 2020 14:00
Besluit:

De bespreking van de Cultuurnota (RIS 2511201) is na het staken van de stemmen uitgesteld naar een volgende vergadering.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 21 april 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Het CDA stelt concreet voor om een juridische second opinion te houden op het contract met Optisport dan wel de allonge daarbij. Staat hierin voor wiens rekening de benodigde verhoging van de exploitatiebijdrage is? Zo ja, welke partij is dit? En kan het contract dan wel de allonge nog worden aangepast? GroenLinks en D66 steunen het CDA. Andere partijen delen de kritiek van het CDA op de inhoud van het contract en het gelopen proces - ook in relatie tot de rol van de gemeenteraad, maar zien geen heil meer in een second opinion. De commissie besluit het raadsvoorstel (met deze RIB) te agenderen als bespreekstuk voor de gemeenteraad (5 minuten spreektijd), waarbij het debat zich zal richten op verwachte moties en/of amendementen (aangekondigd door CDA en GroenLinks).
Naar aanleiding van de discussie zegt de wethouder toe te zullen kijken naar alternatieve beheersmodellen voor gemeentelijk vastgoed; met enige spoed vanwege aanstaande besluitvorming over bijvoorbeeld de sporthallen.

Vergadering - Gemeenteraad Begroting - dinsdag 12 november 2019 14:00
Besluit:

Agendapunt 8 is van de agenda gehaald.