Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2491068

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2491068

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2491068
Onderwerp Beschikbaar stellen van krediet tbv uitvoeringsprogramma fietsnota 'Dordt fietst verder!' 2020-2022
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 07-11-2019 13:53:30
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beschikbaar stellen van krediet tbv uitvoeringsprogramma fietsnota 'Dordt fietst verder!' 2020-2022 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Beschikbaar stellen van krediet tbv uitvoeringsprogramma fietsnota 'Dordt fietst verder!' 2020-2022 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Uitvoeringsprogramma fietsnota Dordt fietst verder 2020-2022 OB Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Uitvoeringsprogramma fietsnota Dordt fietst verder 2020-2022 Bijlage
Icoon voor documenttype Fietsen in Dordrecht Bewonerspanel 2019 Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 2386032 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2386032 Raadsbesluit