Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2491064

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2491064

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2491064
Onderwerp Vaststellen Startnotitie herijking levendige binnenstad
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 05-11-2019 13:35:14
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Startnotitie herijking levendige binnenstad Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen Startnotitie herijking levendige binnenstad Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Startnotitie Herijking Levendige Binnenstad OB Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype BIJLAGE Startnotitie Herijking Levendige Binnenstad 2019 Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 2386028 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2386028 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Reactie mevr. Van Ansem op de Startnotitie Herijking Levendige Binnenstad 3-1-20 Algemeen