Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2490813

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2490813

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2490813
Onderwerp Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden: zienswijze primaire begroting 2020 en jaarstukken 2018
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 07-11-2019 13:53:41
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 19 november 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.