Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2490199

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2490199

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2490199
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 08-04-2020 14:10:46
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 21 april 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De voorzitter opent; er zijn geen mededelingen. De commissie voegt inspreker mw. Scharnes van de werkgroep THHG, toe aan de vergadering als agendapunt 4.