Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2489684

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2489684

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2489684
Onderwerp Wensen en bedenkingen deelneming Gr OZHZ in de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 08-11-2019 10:31:23
Onderwerp Wensen en bedenkingen deelneming Gr OZHZ in de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen
Programma Duurzaam en Innovatief Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 174 - Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar R. Mank, tel. 4844
Datum B&W Besluit 29-10-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Via het lidmaatschap van de VNG gaan de gemeenten per die datum de nieuwe Cao gemeenten volgen. Gemeenschappelijke regelingen kunnen echter geen lid zijn van de VNG. Daarom heeft het VNG bestuur op 18 april jl. besloten een werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen ('niet-gemeenten') op te richten. Door bij deze vereniging aan te sluiten wordt het voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen, zoals die van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ), mogelijk eveneens de Cao gemeenten te gaan volgen met ingang van 1 januari 2020.

Gepubliceerd 08-11-2019