Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2487199

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2487199

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2487199
Onderwerp Kenbaar maken van een zienswijze op de begrotingswijziging 2019 en 2020 Serviceorganisatie Jeugd ZHZ
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 28-10-2019 12:44:13
Onderwerp Kenbaar maken van een zienswijze op de begrotingswijziging 2019 en 2020 Serviceorganisatie Jeugd ZHZ
Programma Sociaal en Zorgzaam Dordrecht
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt D Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 7704 980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Vincent Roeleveld
Datum B&W Besluit 15-10-2019
Agendacommissie 30-10-2019
Adviescommissie 19-11-2019
Raad 26-11-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De gemeenteraad in staat stellen haar bevoegdheid uit te kunnen voeren om een zienswijze op een voorgestelde begrotingswijziging van een GR te geven. Uiteindelijk draagt dit bij aan het realiseren van passende, tijdige en betaalbare zorg en/of ondersteuning van jeugdigen.

Gepubliceerd 28-10-2019