Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2481263

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2481263

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2481263
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de 3 bijlagen behorend bij het Raadsvoorstel 'paragraaf Woonvisie' (Ris 2480777)
Ingekomen/gepubliceerd 10-10-2019 16:04:54
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 oktober 2019 20:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.