Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2480777

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2480777

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2480777
Onderwerp Vaststellen Dordtse paragraaf woonvisie "Goed Wonen in Dordrecht 2019-2031"
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 10-10-2019 16:18:38
Onderwerp Vaststellen Dordtse paragraaf woonvisie "Goed Wonen in Dordrecht 2019-2031"
Programma Groen en Ruimtelijk Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Stam, Marco (BCM)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar B. Korteweg, tel.no. 770 2806
Datum B&W Besluit 08-10-2019
Agendacommissie 15-10-2019
Adviescommissie 20-11-2019
Raad 17-12-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In deze lokale Dordtse paragraaf beschrijft de gemeente Dordrecht hoe zij uitvoering geeft aan de afspraken zoals vastgelegd in de Regionale Woonvisie 2017-2031 'Goed wonen in de Drechtsteden'. De regionale woonvisie vormt het kader voor het woonbeleid in onze gemeente, zowel kwantitatief als kwalitatief. De raad is kaderstellend binnen de gestelde kaders van de regionale woonvisie en het college voert de lokale Dordtse paragraaf uit.

Gepubliceerd 10-10-2019