Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2480771

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2480771

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2480771
Onderwerp Kenbaar maken van geen wensen en bedenkingen betreffende Actualiseren bestuurlijke planner 2019
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 10-10-2019 15:50:41
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 oktober 2019 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 15 oktober 2019 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie heeft geen wensen en/of bedenkingen bij de voorgestelde planner en besluit de raad te adviseren het als hamerstuk te agenderen.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 15 oktober 2019 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie heeft geen wensen en/of bedenkingen en agendeert het voorstel als hamerstuk voor de raad.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 15 oktober 2019 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

Er zijn geen opmerkingen op deze bestuurlijke planner. De commissie besluit dit stuk als hamerstuk naar de raad te sturen.