Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2479817

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2479817

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2479817
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie CDA over optimalisatietraject Sportboulevard
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 10-10-2019 15:50:41
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
2491670 Nee Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie CDA over nadere informatie n.a.v. raadsvoorstel optimalisatie Sportboulevard D Coenen programma 04-11-2019
2501660 Nee Aanvullende vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie CDA over optimalisatie Sportboulevard D Coenen programma 05-12-2019