Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2479817

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2479817

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2479817
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie CDA over optimalisatietraject Sportboulevard
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 10-10-2019 15:50:41
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 15 oktober 2019 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie neemt de vragen voor kennisgeving aan.