Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2478622

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2478622

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2478622
Onderwerp Vaststellen verordening tot wijziging van de Verordening Burgerinitiatief, tweede wijziging
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 10-10-2019 13:12:59
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel Verordening Burgerinitiatief Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2374013 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Verordening Burgerinitiatief compleet Algemeen
Icoon voor documenttype Verordening Burgerinitiatief compleet (met wijzigingen bijhouden) Algemeen
Icoon voor documenttype Was-wordt lijst Verordening tot wijziging van de Verordening Burgerinitiatief, tweede wijziging Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 1 - formulier 1 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 2 - formulier 2 Bijlage
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2374013 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit Raad 2374013 Ontwerpbesluit Raad