Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2478013

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2478013

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2478013
Onderwerp Terugkoppeling LHBTI-beleid
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 10-10-2019 15:50:41
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 15 oktober 2019 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De wethouder informeert de commissie over diverse ontwikkelingen:
- De Regenboogconferentie heeft plaatsgevonden, met als thema 'veilige omgeving', met onder meer scholen (vanwege jongeren) en zorginstellingen (ouderen)
- Dordrecht heeft (net als Zwolle) subsidie ontvangen van het ministerie van OCW om LHBTI-acceptatie in de (confessionele) regio bespreekbaar te maken; vijf regiogemeenten doen mee
- Coming Out Day, Dordt Pride en de eerste Regenboogsportdag zijn geweest; binnenkort is er een conferentie Veilige Scholen
- In december tekent de gemeente het Charter Diversiteit: een verklaring van goed werkgeverschap
- Op diverse scholen worden lespakketten gebruikt ter acceptatie van LHBTI en diversiteit


Meerdere fracties spreken hun complimenten uit aan het college. De wethouder maakt op zijn beurt complimenten aan de ambtelijke organisatie.