Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2477573

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2477573

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2477573
Onderwerp Vaststellen eerste wijziging van de Verordening BI-zones 'Handelskade', Dordtse Kil I, II en Amstelwijck - West, 'Krabbepolder/Zeehaven (Zuid)' en 'Louterbloemen/Duivelseiland'
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 09-10-2019 10:36:45
   
Vergadering - Gemeenteraad Begroting - dinsdag 12 november 2019 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 15 oktober 2019 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de Begrotingsraad (12 november).