Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2475586

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2475586

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2475586
Onderwerp Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties: wettelijke verplichting tot openbaarmaking nevenfuncties en neveninkomsten
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 02-10-2019 10:36:03
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 8 oktober 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.