Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2473665

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2473665

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2473665
Onderwerp Provincie Zuid-Holland: brief aan Veiligheidsregio ZHZ inzake begroting 2020 en jaarrekening 2018
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 02-10-2019 10:36:03
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 8 oktober 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.