Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Raadsinformatiebrief - 2472537 - Raadsinformatiebrief over beantwoorden motie M41 Wie dit niet kan lezen, is niet gek

Gemeente Dordrecht

Raadsinformatiebrief - 2472537 - Raadsinformatiebrief over beantwoorden motie M41 Wie dit niet kan lezen, is niet gek

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2472537
Onderwerp Raadsinformatiebrief over beantwoorden motie M41 Wie dit niet kan lezen, is niet gek
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 26-09-2019 15:45:25
Onderwerp Raadsinformatiebrief over beantwoorden motie M41 Wie dit niet kan lezen, is niet gek
Programma Lerend en Ondernemend Dordrecht
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 35 - Onderwijs
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Heijkoop, Peter (PJ)
Aanspreekpunt D Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M.M. de Bos, tel.no. 078 770 4713
Datum B&W Besluit 17-09-2019
Agendacommissie 02-10-2019
Raad 15-10-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Wij streven actief burgerschap na. Met de opgave "Samen maken wij de stad" willen wij dat burgers meedoen. Als meedoen door gebrekkige basisvaardigheden niet lukt, dan willen wij een actieve rol spelen in de verbetering daarvan. Met de beantwoording tonen wij aan dat de gemeente Dordrecht al diverse maatregelen heeft getroffen om "laaggeletterdproof" genoemd te worden. In een toekomstig regionaal Taalpact maken de Drechteden gemeenten en de diverse (uitvoerende) partners afspraken over de regionale aanpak Laaggeletterdheid. Wij hebben als gemeente intern de rol als werkgever en als dienstverlener. Extern vervullen wij de rol van uitvoerende contactgemeente voor de WEB. De raad wordt ook geïnformeerd over relevante recente ontwikkelingen, zoals de ondertekening van een Taalakkoord.

Gepubliceerd 26-09-2019