Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2471972

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2471972

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2471972
Onderwerp Raadsinformatiebrief over dossier Chemours en DuPont
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 23-09-2019 13:44:27
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 15 januari 2020 20:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 8 januari 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:
De commissie is van mening dat de gemeente en de provincie zit er goed bovenop zitten. Er zijn wel redenen tot zorg over de grote hoeveelheid PFOA en GenX in water en bodem en de splitsing van de vergunning. Er zijn vragen over het aantal opgelegde dwangsommen en hoe de opbrengst daarvan wordt ingezet. De commissie is tevreden met de huidige vorm van informatievoorziening via wethoudersberichten en raadsinformatiebrieven.

Wethouder Van der Linden geeft aan dat de inzet van het college 'terug naar nul emissie' is. Hij zegt toe de commissie in de volgende periodieke raadsinformatiebrief te informeren over het aantal opgelegde dwangsommen aan Chemours-Dupont en wat er met de opbrengst gebeurt.

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen. De suggestie wordt nog gedaan om bij de bespreking van de volgende RIB ook de bedrijven uit te nodigen.
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 8 oktober 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit een algemene bespreking van het dossier Chemours-Dupont op de termijnagenda van de commissie op te nemen en deze raadsinformatiebrief daar als bespreekstuk aan toe te voegen.