Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2471803

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2471803

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2471803
Onderwerp Haalbaarheid verplaatsing De Vrije Tuinder
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 23-09-2019 13:44:21
Onderwerp Haalbaarheid verplaatsing De Vrije Tuinder
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Stam, Marco (BCM)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M.E. Kiewiet, tel. 4270
Datum B&W Besluit 17-09-2019
Adviescommissie 8-10-2019
Raad 29-10-2019
Toelichting

De huidige locatie van de volkstuinen aan de Reeweg Zuid is een beoogde woningbouwlocatie. Voor de woningbouw op deze locatie wordt een bestemmingsplanprocedure gestart, met aansluitend voorbereidingsactiviteiten voor woningbouw. Dit maakt dat nu een besluit over het al dan niet verhuizen van de tuindersvereniging urgent is. Het is voor de tuindersvereniging belangrijk om voor de zomer duidelijkheid te krijgen over het niet verhuizen en effectueren van de beƫindiging van het tijdelijke huurcontract.

Gepubliceerd 23-09-2019