Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Raadsvoorstel - 2471697 - Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van Inburgering

Gemeente Dordrecht

Raadsvoorstel - 2471697 - Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van Inburgering

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2471697
Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van Inburgering
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 26-09-2019 15:45:25
Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van Inburgering
Programma Sociaal en Zorgzaam Dordrecht
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 50 - Inburgering
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Heijkoop, Peter (PJ)
Aanspreekpunt D Coenen
Aanspreekpunt telefoon 0787704980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S.L. Holstein, tel.no. 078 770 4741
Datum B&W Besluit 10-09-2019
Agendacommissie 02-10-2019
Raad 15-10-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Per 1 januari 2021 treedt de nieuwe wet Inburgering in werking. Over deze nieuwe wet, de rol van de gemeente daarin en het te doorlopen proces naar lokale/regionale implementatie gaan we op korte termijn (begin 4e kwartaal 2019) met u in gesprek aan de hand van een startnotitie. Op hoofdlijnen is de strekking van de nieuwe wet dat de gemeenten weer de regie krijgen over de inburgering van asiel- en gezinsmigranten en gemeenten worden verantwoordelijk voor de inkoop van inburgeringstrajecten, het vormgeven van een brede intake, het opstellen van een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) en het inrichten van een ontzorgend stelsel. Vooruitlopend op de startnotitie informeren wij uw raad over een tweetal incidentele geldstromen vanuit het rijk, die in dit kader beschikbaar zijn voor gemeenten in de periode tot aan de invoering van de nieuwe wet, en doen wij u een voorstel over de inzet van deze middelen, voorsorterend en in de geest van de nieuwe wet.

Gepubliceerd 26-09-2019