Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2470467

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2470467

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2470467
Onderwerp GEWIJZIGD Initiatiefvoorstel aanpak parkeerproblematiek en verbeteren fietsveiligheid bij de sportvereniging Oranje Wit (Dit initiatiefvoorstel is door de fractie CDA ingetrokken in de raadsvergadering van 28 januari 2020)
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 07-11-2019 13:54:15
Vergadering Soort vergadering
Fysieke Leefomgeving - dinsdag 26 november 2019 20:15 Adviescommissie - Fysieke Leefomgeving