Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2470467

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2470467

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2470467
Onderwerp GEWIJZIGD Initiatiefvoorstel aanpak parkeerproblematiek en verbeteren fietsveiligheid bij de sportvereniging Oranje Wit (Dit initiatiefvoorstel is door de fractie CDA ingetrokken in de raadsvergadering van 28 januari 2020)
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 07-11-2019 13:54:15
Onderwerp GEWIJZIGD Initiatiefvoorstel aanpak parkeerproblematiek en verbeteren fietsveiligheid bij de sportvereniging Oranje Wit (Dit initiatiefvoorstel is door de fractie CDA ingetrokken in de raadsvergadering van 28 januari 2020)
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 37 - Verkeersplannen en verkeersmaatregelen
Vergadersectie Opening
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Termijn agenda Voorstel in de raad van 28 januari 2020 ingetrokken
Adviescommissie 26 november 2019
In Open Voorraad Nee
Gepubliceerd 07-11-2019