Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2470467

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2470467

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2470467
Onderwerp GEWIJZIGD Initiatiefvoorstel aanpak parkeerproblematiek en verbeteren fietsveiligheid bij de sportvereniging Oranje Wit (Dit initiatiefvoorstel is door de fractie CDA ingetrokken in de raadsvergadering van 28 januari 2020)
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 07-11-2019 13:54:15
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad GEWIJZIGD Initiatiefvoorstel aanpak parkeerproblematiek en verbeteren fietsveiligheid bij de sportvereniging Oranje Wit Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel - GEWIJZIGDE versie Inititiatiefvoorstel Oranje Wit versie 1-10-2019 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerp raadsbesluit - Initiatiefvoorstel CDA - versie 3 oktober 2019 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bijlage 1 - verbeelding 2 06-06-2019 Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage 2 - Kostenopzet oud - nieuw 1-10-2019 Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage 3 - Richtprijs brug te Dordrecht Algemeen
Icoon voor documenttype Foto 1 behorend bij bijlage 3 Algemeen
Icoon voor documenttype Foto 2 behorend bij bijlage 3 Algemeen