Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2470467

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2470467

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2470467
Onderwerp GEWIJZIGD Initiatiefvoorstel aanpak parkeerproblematiek en verbeteren fietsveiligheid bij de sportvereniging Oranje Wit (Dit initiatiefvoorstel is door de fractie CDA ingetrokken in de raadsvergadering van 28 januari 2020)
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 07-11-2019 13:54:15
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 26 november 2019 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

Veel fracties geven aan een oplossing voor het probleem te willen, maar te twijfelen of het voorstel van het CDA de beste oplossing is en of het uitvoerbaar is binnen het voorgestelde budget. Een aantal fracties geeft ook aan dat de aanpak van het probleem onderdeel moet zijn van de bredere sportparkenvisie.

Wethouder Van der Linden geeft aan dat er grosso modo 100.000 euro nodig is voor het autoparkeren en 250.000 euro voor een fietsbrug. Voor het autoparkeren kan dekking binnen de EPV worden gevonden. Voor het fietstracé inclusief fietsbrug ontvangt de wethouder graag een opdracht van de raad met een taakstellend budget. Dekking moet daarvoor ook nog worden gevonden.

Het CDA bekijkt of het initiatiefvoorstel hier nog op aangepast moet worden voordat er in de raad over wordt gestemd.