Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2469788

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2469788

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2469788
Onderwerp Geen wensen en bedenkingen ter kennis van de Drechtraad brengen over het voorstel deel te nemen aan de werkgeversvereniging voor niet-gemeenten
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 18-09-2019 14:39:43
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2365517 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Voorblad Geen wensen en bedenkingen ter kennis van de Drechtraad brengen over het voorstel deel te nemen aan de werkgeversvereniging voor niet-gemeenten Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Deelneming in werkgeversvereniging voor gem.regelingen OB Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Brief aan raden DS-gemeenten inz deelneming in werkgeversvereniging voor GGR-en (niet gemeenten) Bijlage
Icoon voor documenttype brief VNG oprichting werkgeversvereniging Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 2365517 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2365517 Raadsbesluit