Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2468781

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2468781

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2468781
Onderwerp Brief van de heer Schipper met reactie mede namens diverse omwonenden op het voornemen tot afsluiten van de Engelenburgerbrug voor onderhoudswerkzaamheden voor de periode van een jaar
Ingekomen/gepubliceerd 03-10-2019 14:38:55
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 8 oktober 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en verzoekt het college om een afschrift van het antwoord. Daarbij verzoekt Beter voor Dordt het college om in de beantwoording van de brief van de heer Schipper het alternatief "pas voor pollers van de Grote Markt tijdens de afsluiting van de Engelenburgerbrug ook te laten werken voor de pollers in de Wijnstraat en Grote Kerksbuurt" mee te nemen.