Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2464770

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2464770

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2464770
Onderwerp Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan "Zuidrand van Dubbeldam"
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 12-09-2019 13:16:43
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Zuidrand van Dubbeldam Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Zuidrand van Dubbeldam Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Zuidrand van Dubbeldam Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Verbeelding gewijzigde vaststelling Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 2360682 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2360682 Raadsbesluit