Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2464756

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2464756

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2464756
Onderwerp Vaststellen 1e herziening bestemmingsplan Stadspolders, locatie Loswalweg 2
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 12-09-2019 13:16:43
Onderwerp Vaststellen 1e herziening bestemmingsplan Stadspolders, locatie Loswalweg 2
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J. Prins-'t Hart, tel.no. 4929
Datum B&W Besluit 03-09-2019
Agendacommissie 17-09-2019
Raad 29-10-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het doel is om door middel van het aanpassen van het bestemmingsplan de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken, zodat het voormalige gemaal een nieuwe functie kan gaan vervullen en behouden kan blijven als monument.

Gepubliceerd 12-09-2019