Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2464756

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2464756

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2464756
Onderwerp Vaststellen 1e herziening bestemmingsplan Stadspolders, locatie Loswalweg 2
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 12-09-2019 13:16:43
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 oktober 2019 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 15 oktober 2019 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te agenderen.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 17 september 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit een sprekersplein te agenderen waarin de indieners van zienswijzen deze kunnen toelichten. De commissie besluit na het sprekersplein te bepalen of het raadsvoorstel als hamerstuk naar de raad kan of eerst in de commissie moet worden besproken. Als zich niemand voor het sprekersplein heeft gemeld bepaalt de commissie op dat moment eveneens of het raadsvoorstel als hamerstuk naar de raad kan of eerst in de commissie moet worden besproken.