Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2444600

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2444600

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2444600
Onderwerp Vaststellen lijst Aanpak verkeersonveilige locaties 2019, inclusief fasering
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 02-09-2019 10:22:22
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen lijst Aanpak verkeersonveilige locaties 2019, inclusief fasering Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2340873 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen lijst Aanpak verkeersonveilige locaties 2019 OB.doc Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype Lijst Verkeersonveilige locaties 2019.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 2340873 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2340873 Raadsbesluit