Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2443853

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2443853

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2443853
Onderwerp Omgevingsdienst ZHZ: begroting 2020 en jaarrekening 2018
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 18-07-2019 11:01:38
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - woensdag 4 september 2019 18:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.