Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2441708

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2441708

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2441708
Onderwerp Veiligheidsregio ZHZ: informatie over het concept regionaal risicoprofiel (RRP)en indienen van een zienswijze
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 18-07-2019 11:01:38
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 17 september 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Mevrouw Van Biene  (Veiligheidsregio ZHZ) geeft een toelichting op het risicoprofiel. De commissie ziet als belangrijkste aandachtspunten: het vervoer van chemische stoffen door de stad en de woningbouw langs het spoor. De burgemeester voegt daar ook bij het grootonderhoud aan de wegen in de komende periode.

Vergadering - Bestuur en Middelen - woensdag 4 september 2019 18:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief ter bespreking te agenderen voor haar vergadering van 17 september 2019.