Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2440251

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2440251

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2440251
Onderwerp Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ: begroting 2020
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 18-07-2019 11:01:38
Document Document type
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 2336576 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Uitgebrachte zienswijze en reactie van het Dagelijks Bestuur Bijlage
Icoon voor documenttype besluit omdenknotitie en besluit begroting 2020 Bijlage
Icoon voor documenttype Besluit begroting 2020 Bijlage
Icoon voor documenttype Rapport begroting 2020 DG&J Bijlage
Icoon voor documenttype Voorblad Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ: begroting 2020 Voorblad stukken