Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Raadsvoorstel - 2435917 - Vaststellen Startnotitie Uitgangspunten Vastgoedbeleid 2019

Gemeente Dordrecht

Raadsvoorstel - 2435917 - Vaststellen Startnotitie Uitgangspunten Vastgoedbeleid 2019

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2435917
Onderwerp Vaststellen Startnotitie Uitgangspunten Vastgoedbeleid 2019
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 18-07-2019 11:01:38
Onderwerp Vaststellen Startnotitie Uitgangspunten Vastgoedbeleid 2019
Programma Financiƫn (inclusief overhead)
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 176 - Vastgoed
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burggraaf, Maarten (MD)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar Linda Beekhof
Datum B&W Besluit 02-07-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Nu uitvoer gegeven wordt aan het coalitieakkoord 2018-2022 is het tijd de uitgangspunten van de Vastgoednota 2016-2018 te herzien. In deze startnotitie nemen wij uw raad graag mee in de behaalde resultaten, de vertaling van nieuw beleid en in actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Wij vragen u actief mee te denken over de voorgestelde uitgangspunten en zullen uw visie vervolgens vertalen in een herziene vastgoednota.

Gepubliceerd 18-07-2019