Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2431997

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2431997

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2431997
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel Vaststellen Prognose Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 03-07-2019 11:18:08
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel Vaststellen Prognose Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen
Programma Samenwerkend en Verbindend Dordrecht
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Gepubliceerd 03-07-2019