Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2431997

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2431997

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2431997
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel Vaststellen Prognose Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 03-07-2019 11:18:08
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel Vaststellen Prognose Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Prognose EPV 2019 OB geheimhouding Ontwerpbesluit Raad