Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2431388

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2431388

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2431388
Onderwerp Initiatiefvoorstel De weg naar een energieneutraal Dordrecht
Ingekomen/gepubliceerd 27-06-2019 16:35:02
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Initiatiefvoorstel De weg naar een energieneutraal Dordrecht Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Initiatiefvoorstel De weg naar een energieneutraal Dordrecht Initiatiefvoorstel Raad
Icoon voor documenttype Ontwerp raadsbesluit - Initiatiefvoorstel De weg naar een energieneutraal Dordrecht Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Toelichting collegeadvies initiatiefvoorstel energieneutraal Bijlage
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2328049 Raadsbesluit