Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2428096

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2428096

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2428096
Onderwerp Memo van wethouder Sleeking: definitief ontwerp herinrichting openbare ruimte Visbrug
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 28-08-2019 16:57:21
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 8 oktober 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie constateert dat er een discrepantie zit tussen de op 25 september 2018 door de raad vastgestelde aanpak voor de Visbrug en de memo en het ontwerp dat nu naar de commissie is gestuurd. De commissie verzoekt het college om een raadsvoorstel om dit te corrigeren.