Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Raadsinformatiebrief - 2427744 - Raadsinformatiebrief over Herontwikkeling Sportpark Krommedijk

Gemeente Dordrecht

Raadsinformatiebrief - 2427744 - Raadsinformatiebrief over Herontwikkeling Sportpark Krommedijk

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2427744
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Herontwikkeling Sportpark Krommedijk
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 24-06-2019 14:38:39
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Herontwikkeling Sportpark Krommedijk
Programma Gezond en Levendig Dordrecht
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 56 - Sportaccomodaties
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Stam, Marco (BCM)
Aanspreekpunt D Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S.M. Meeuwsen, tel.no. 078 770 4374
Datum B&W Besluit 18-06-2019
Agendacommissie 03-07-2019
Raad 09-07-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het door het college verzochte haalbaarheidsonderzoek naar de kansen tot een financieel gezonde herontwikkeling van Sportpark Krommedijk op basis van de methodiek 'maatschappelijk financieren', inclusief een nieuw stadiongebouw, zal nog voor de zomer worden afgerond. In september volgt een startnotitie met de resultaten, op basis waarvan uw raad invloed kan uitoefenen op het vervolg. In de aanloop naar deze betrokkenheid wordt op 4 juli a.s. een werkbezoek georganiseerd naar R'dam Zuid / Feyenoord City. Enerzijds om kennis te nemen van de werkwijze in Rotterdam, anderzijds om juist het onderscheid met de situatie in Dordrecht te doorgronden. Het werkbezoek staat open voor uw raad, alle huidige gebruikers van Krommedijk en de afgelopen maanden in het kader van het haalbaarheidsonderzoek benaderde maatschappelijke partners.

Gepubliceerd 24-06-2019